+48 500 700 624
0

Nie masz produktów w koszyku.

SŁOWNIK

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.royaltyline.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.
* Dostawa jest darmowa przy zakupach powyżej 100 złotych (z wyłączeniem wysyłki zagranicznej).
 
WARUNKI OGÓLNE


1. Spółka Royalty Line Polska Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są ze strony http://www.royaltyline.pl
2. Strona http://www.royaltyline.pl jest własnością spółki Royalty Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, przy ul. Konradowskiej 1F , 67-400 Wschowa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000540729 NIP: 4970081567, REGON: 360626255. Kapitał zakładowy 798 900,00 zł. w pełni opłacony, zwanej dalej "Royalty Line".
 
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można składać w sklepie internetowym www.royaltyline.pl
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
- wyboru zamawianych towarów
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą być to różne adresy),
- wyboru sposobu płatności.
5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających  realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji. Klient ma następujące możliwości:
- częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
- anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie sklepu z obowiązku realizacji zamówienia
6. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż produktu jest wysłana na adres e-mail podany przez klienta w momencie rejestracji, faktura bądź paragon imienny. Dokument wysyłamy w terminie do 3 dni od daty dostawy towaru.
7. Royalty Line zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:
- obsługa sklepu nie ma możliwości weryfikacji telefonicznej bądź mailowej złożonego zamówienia
- niniejszy regulamin nie jest przestrzegany.
8. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie Royalty Line zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich i obowiązują w momencie składania zamówienia.
9.Odbierając przesyłkę, podpisują Państwo dokument potwierdzający "odbiór bez zastrzeżeń". Zalecamy więc sprawdzenie całej dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń proszę o spisanie przy kurierze protokołu szkody. Protokoły szkody sporządzone podczas przyjęcia dostawy jednoznacznie wskazują, że szkoda powstała podczas transportu, reklamacje wówczas są rozpatrywane pozytywnie w 100%. Spisanie protokołu po wyjściu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji w myśl Art. 76 pkt.4 PP (poniżej), który nakłada na odbierającego obowiązek udowodnienia, że szkoda powstała podczas transportu.

Art. 76 Prawa Przewozowego
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.9.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1.Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

ZAPŁATA ZA TOWAR I WYSYŁKA

1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy publikowanym na stronie www,
4. Czas dostawy kurierem zależy od firmy kurierskiej i wynosi minimum 24 godziny. Wszystkie powyższe terminy dotyczą dni roboczych.
5. Royalty Line akceptuje następujące formy płatności:
- Przelew bankowy na nasze konto (BZWBK):  78 1090 1290 0000 0001 2992 7176
Royalty Line Polska  Sp. z o.o.,  ul. Konradowska  1F, 67-400 Wschowa.
- Przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.)
- Płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.)
- Płatność za pośrednictwem konta PayU 
- Płatność za pobraniem kurierowi przy odbiorze przesyłki 
6. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu.
7. Jeżeli podczas sprawdzania przesyłki okaże się, że jest ona uszkodzona lub brakuje części zamówionego towaru, należy sporządzić w obecności dostarczyciela protokół, który będzie podstawą dochodzenia roszczeń.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@royaltyline.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Royalty Line Sp. z o.o., Konradowska 1F, 67-400 Wschowa.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Royalty Line Sp. z o.o.
Konradowska 1F
67-400 Wschowa
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], / zam. W Sklepie [numer zamówienia ] / [numer id przedmiotu w zamówieniu].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Numer konta bankowego: [numer konta na który ma być dokonany zwrot]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

4. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Royalty Line  Sp. z o.o., Konradowska 1F, 67-400 Wschowa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed u pływem terminu 14 dni.
5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Należy odpowiednio  zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
6. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania przez firmę Royalty Line przesyłki, na wskazane przez Państwa konto bankowe.

 

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki po odbiorze paczki od przewoźnika. W przypadku  uszkodzenia  zawartości przesyłki klient ma prawo spisać protokół szkody w obecności kuriera.
2. Towary sprzedawane prze Royalty Line są objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru prosimy o skontaktowanie się z działem reklamacji mailowo sklep@royaltyline.pl lub w formie pisemnej na adres Konradowska 1F, 67-400 Wschowa.
3. Prosimy nie odsyłać reklamowanych przedmiotów przed skontaktowaniem się z działem reklamacji. Dział reklamacji poinformuje Państwa w jaki sposób reklamacja zostanie zrealizowana (np.: dosłanie elementów, wymiana towaru itd.).

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       - Numer zamówienia,
       - imię, nazwisko,
       - adres, adres e-mail Kupującego,
       - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

       - dokument zakupu
       - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W wyjątkowych okolicznościach informacja zwrotna może być udzialona w terminie przekraczającym dwa tygodnie, nie dłuższym jednak niż 30 dni.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. W przypadku stwierdzenia w/w nieprawidłowości, dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma uznania reklamacji stosowna do konkretnej sytuacji. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Royalty Line. W przypadku otrzymania zwrotu nastąpi wypłata równowartości należności na wskazane przez Klienta konto bankowe  w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Royalty Line zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności Royalty Line.pl oraz Regulamin serwisu Royalty Line.pl
2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na dodanie swojego adresu email do bazy mailingowej spółki Royalty Line w celu organizowanych akcji marketingowych .
3. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu www.royaltyline.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
2.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Royalty Line Sp. z o.o.z siedzibą we Wschowie przy ul. Konradowska 1F.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użyte w sklepie znaki towarowe, logo graficzne, zdjęcia, informacje i inne materiały są własnością stosownych producentów, instytucji oraz osób fizycznych bądź prawnych. Wykorzystane są one w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych. Powielanie, kopiowanie lub używanie w inny sposób wyżej opisanych materiałów bez zgody właścicieli jest zabronione
2. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w serwisie internetowym www.royaltyline.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie www.royaltyline.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
5.Wszelkie nazwy produktów i marek, znaki graficzne użyte w serwisie są własnością ich oryginalnych producentów i są prezentowane w celach informacyjnych i handlowych. Opisy i zdjęcia produktów pochodzą od producentów lub zostały stworzone na zlecenie Royalty Line.

 

Odbierając przesyłkę, podpisują Państwo dokument potwierdzający odbiór towaru bez zastrzeżeń. Zalecamy więc sprawdzenie całej dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń proszę o spisanie przy kurierze protokołu szkody. Protokoły szkody sporządzone podczas przyjęcia dostawy jednoznacznie wskazują, że szkoda powstała podczas transportu, reklamacje wówczas są rozpatrywane pozytywnie w 100%. Spisanie protokołu po wyjściu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji w myśl Art. 76 pkt.4 PP (poniżej), który nakłada na odbierającego obowiązek udowodnienia, że szkoda powstała podczas transportu.

Art. 76 Prawa Przewozowego
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

Zapisz się do newslettera
i odbierz 3 % rabatu na pierwsze zakupy!
Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami na www.royaltyline.pl
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).