+48 500 700 624
0

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin Konkursu "Moja królewska kuchnia"

logo
 

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

„Moja królewska kuchnia”

§1 .POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Moja królewska kuchnia” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Podmiotem urządzającym Program jest „Royalty Line Polska” Sp. z o.o., z siedzibą we Wschowie, przy ul. Konradowskiej 1F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000540729, NIP:  4970081567, („Organizator”). 
3. Fundatorem nagród jest jest „Royalty Line Polska” Sp. z o.o. .
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
5. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski.
6. Konkurs zaczyna się 04.05.2016 o godz. 17:00:00, a kończy dnia 31.05.2016 o godz. 23:59:59.
7. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu w drodze zgłoszenia wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014,  poz. 1182 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu tej ustawy – Organizator.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu.

§2 .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 17:00:00 dnia 04.05.2016 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2016 roku:
a. Polubić fanpage Royalty Line na facebooku.
b. Udostępnić zdjęcie konkursowe na facebooku. 

§3 .NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. W Konkursie przewidziana została jedna nagroda w postaci zestawu garnków Royalty Line 1801BC, o wartości rynkowej 249 zł.  
2. Losowania zwycięzcy, spośród osób które spełnią wymagania konkursowe,  dokona Organizator.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 01.06.2016.
4. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu
b. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody
 5.Organizator sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

§4 WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagroda w postaci zestawu garnków Royalty Line 1801BC zostanie wysłana przesyłką kurierską najpóźniej 5 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu. 
2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie: www.royaltyline.pl/regulamin-konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

Zapisz się do newslettera
i odbierz 3 % rabatu na pierwsze zakupy!
Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami na www.royaltyline.pl
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).