+48 500 700 624
0

Nie masz produktów w koszyku.

Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Royalty Line Polska Sp. z o. o., z siedzibą we Wschowie, pod adresem: ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540729, NIP: 4970081567, REGON:  360626255, zwana dalej "Spółką".


1.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator mając na celu ochronę interesów osób, których dane są przetwarzane oświadcza, że wszelkie informacje są przez niego gromadzone i przetwarzane w oznaczonych jasno celach i zgodnie z prawem. Dane są zgodne z prawdą i merytorycznie poprawne, jak również właściwe w odniesieniu do celów, w jakich są zbierane, gromadzone i przetwarzane. Administrator zapewnia ponadto, że dane zbierane są w takiej formie, aby możliwa była identyfikacja  osób, do których dane się odnoszą i przechowywana tak długo jak to konieczne dla osiągnięcia celu zbierania danych.

2. Cel zbierania danych

2.1. Cel, a także zakres zbierania i przetwarzania danych przez Sklep Internetowy wynika z działań Klienta, dokonywanych na przykład w związku zakupem i wysyłką towaru lub obsługą posprzedażową.

2.2. Cele, w jakich zbierane są dane Klientów przez Sklep Internetowy:

a) realizacja Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym

b) założenie konta Klienta

c) wyrażenie opinii na temat Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym

2.3. Podmioty, którym udostępnione są dane Klientów, w wyżej wymienionych celach:

a) Administrator udostępnia zbierane dane firmie przewozowej, co konieczne jest dla realizacji Umowy zawartej na odległość

b)   Administrator udostępnia dane osobowe Klientów również podmiotowi, który obsługuje system ankiet opiniujących

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

3. Pliki Cookies

3.1. Podczas odwiedzin w Sklepie Internetowym, plik Cookie może być automatycznie zainstalowany i czasowo przechowywany w pamięci urządzenia, z którego korzystał odwiedzający. Należy pamiętać, że plik Cookie nie umożliwia identyfikacji tożsamości użytkownika, a jedynie pozwala na rejestrowanie danych związanych z aktywnością użytkownika w Sklepie Internetowym.

3.2. Administrator może przetwarzać pliki Cookies w następujących celach:

a)identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i informowania o tym, że są zalogowani

b)zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, które później mogą zostać kupione poprzez złożenia Zamówienia

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą konfiguracji własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 

3.4. W razie niechęci Klienta do zapisu plików Cookies na jego komputerze, możliwa jest indywidualna zmiana ustawień przeglądarki. Możliwe jest także samodzielne usunięcie dotychczas zapisanych plików. Informacja na temat zmiany ustawień związanych z plikami Cookies dostępna jest we właściwym dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr  133 poz. 883 z późn. zm.) jest spółka Royalty Line Polska Sp. z o. o., z siedzibą we Wschowie, pod adresem: ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540729, NIP: 4970081567, REGON:  360626255, zwana dalej Administratorem danych osobowych.

 

4.2. Z Administratorem można nawiązać kontakt poprzez:

a)tradycyjną pocztę, na adres: Royalty Line Polska Sp. z o. o., ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa

b)pocztę mailową, na adres: natalia@royaltyline.pl

 

4.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator powołał stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

a)tradycyjną pocztę, na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Royalty Line Polska Sp. z o. o., ul. Konradowska 1 F, 67-400 Wschowa

b)pocztę mailową, na adres: inspektorochronydanych@royaltyline.pl

 

4.4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, należy jednak pamiętać, że nieudzielenie zgody na przetwarzanie tych danych może uniemożliwić dokonanie zakupu w Sklepie, jak również korzystanie z innych jego funkcjonalności.

 

4.5. Użytkownik może nieodpłatnie skorzystać z prawa do uzyskania informacji odnośnie danych, jakie są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę. Możliwa jest także modyfikacja danych, ich blokada lub też usunięcie na wyraźną prośbę Klienta, jednak tylko w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

 

4.6. Dane osobowe, które Klient udostępnia Sprzedawcy to w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Z chwilą złożenia zamówienia możliwe jest również wprowadzenie danych do faktury. Adres e-mail służy Sprzedawcy jako główny kanał komunikacyjny z Klientem oraz jest niezbędny, jeżeli Klient zakłada konto w Sklepie Internetowym Royalty Line.

 

4.7. Podstawowe dane, jakie udostępniane są przez Klienta wykorzystywane są w następujący sposób:

a)celem realizacji Zamówień składanych w Sklepie Internetowym, w tym wysyłki Towarów na podany przez Klienta adres

b)celem rozpatrywania reklamacji oraz przyjmowania zwrotów na podstawie prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu środków finansowych poniesionych w związku z wcześniejszym zakupem w Sklepie Internetowym

c)oraz celem kontaktu z klientem w sprawach związanych z realizacją Zamówienia, zwrotów i reklamacji

 

4.8. Sprzedawca przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa adekwatnych do ilości, specyfiki i wrażliwości przetwarzanych danych oraz w zakresie, w jakim są wykorzystywane. Do środków technicznych stosowanych w Sklepie Internetowym w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów używane jest szyfrowanie SSL (ang. Secure Socket Layer).  Protokół ten zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

 

 

 

Zapisz się do newslettera
i odbierz 3 % rabatu na pierwsze zakupy!
Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami na www.royaltyline.pl
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), a także wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).